Μήνας: Σεπτέμβριος 2023

Ταξιδεύοντας στην κοινωνική καινοτομία

 Δράσεις για την ενίσχυση των επικοινωνιακών δεξιοτήτων των εθελοντών πολιτών της Δυτικής Ελλάδας.  Η κοινωνική επιχειρηματικότητα σημειώνει ολοένα και μεγαλύτερη ανάπτυξη και οι νέες θεσμικές πρωτοβουλίες μπορούν να συμβάλλουν σημαντικά στην εξάπλωση νέων εγχειρημάτων κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας στην Ελλάδα. Οι πρωτοβουλίες των φορέων ΚΑΛΟ και των κοινωνικών επιχειρήσεων διαδραματίζουν πολύ σημαντικό ρόλο σε ποικίλους […]

CONTINUE READING Ταξιδεύοντας στην κοινωνική καινοτομία 1 min read