7η Εβδομάδα Κοινωνικής Αλληλεγγύης 15-20/4/2019

ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Εξωραϊσμός Περιβάλλοντος Χώρου Γ.Ν. Καραμανδανείου
17/4/2019, 11:00 - 14.00

Συνεργαζόμενοι Φορείς:

Σκουπίδια Ώρα Μηδέν - Ανακύκλωση Τώρα"
18/4/2019, 12:00 μ.μ.

Συνεργαζόμενοι Φορείς:

Join the conversation

Join the conversation