6η Εβδομάδα Κοινωνικής Αλληλεγγύης 26-31/3/2018

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

από 26/3/2018 έως και 31/3/2018

από 26/3/2018 έως και 31/3/2018

από 26/3/2018 έως και 31/3/2018

Συνεργαζόμενοι φορείς:

26/3/2018, 28/3/2018 & 1/4/2018

Συνεργαζόμενοι φορείς:

Join the conversation

Join the conversation