Μήνας: Απρίλιος 2023

Γωνιές μνήμης-Γωνιές χαράς

 Δράσεις για την υγεία και ευεξία των ηλικιωμένων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας. Τις τελευταίες δεκαετίες οι επιστήμονες στον τομέα της υγείας έχουν αναγνωρίσει την αξία των μη φαρμακευτικών θεραπειών, οι οποίες έχουν στόχο την ενδυνάμωση, τη διατήρηση της αυτονομίας και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ηλικιωμένων ανθρώπων. Ειδικότερα το ενδιαφέρον για τον σχεδιασμό προγραμμάτων […]

CONTINUE READING Γωνιές μνήμης-Γωνιές χαράς 1 min read